Projekt „Cesta“

Od 1. 1. 2017 realizuje asociace v roli partnera projekt Cesta, jehož nositelem je Krajské vzdělávací centrum Nový Jičín. Více o projektu zde.Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií  – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba realizace aktivit je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti.

Učitelé si mohou vybrat z nabízených variant Cesty. Připravena je také Cesta pro vedoucí pracovníky MŠ a ZŠ, která zahrnuje aktivity v menším rozsahu (vede k lepšímu pochopení podstaty a souvislostí kolegiální podpory).  Jednotlivé Cesty projektem mají různé cíle a s tím související různé časové dotace. Cílů dosáhneme prostřednictvím vzdělávacích aktivit, sdílením zkušeností, realizací kolegiální podpory či mentoringu, získáváním inspirace ze zahraničí, případně zvýšením kompetencí pro lektorskou činnost. Důležitá je závěrečná část projektu, kdy pedagogové poskytují 10 měsíců kolegiální podporu (resp. interní mentoring) na své škole a ověřují si tak dosažení cíle.

1. Učitel MŠ si může zvolit jednu z následujících CEST:

 • cestu klíčovou aktivitou 1 zaměřenou na individualizaci vzdělávání (KA1)
 • cestu klíčovou aktivitou 2 zaměřenou na čtenářskou pregramotnost (KA2/Č)
 •  cestu klíčovou aktivitou 2 zaměřenou na matematickou pregramotnost (KA2/M)
 • cestu klíčovou aktivitou 2 zaměřenou na polytechnické vzdělávání (KA2/P)
 • cestu klíčovou aktivitou 3 zaměřenou na interní mentoring a lektorské dovednosti (KA3)
 • cesta pro vedoucí pracovníky MŠ

2. Učitel ZŠ si může zvolit jednu z následujících CEST:

 • cestu klíčovou aktivitou 4 zaměřenou na individualizaci vzdělávání (KA4)
 • cestu klíčovou aktivitou 5 zaměřenou na čtenářskou gramotnost (KA5/Č)
 • cestu klíčovou aktivitou 5 zaměřenou na matematickou gramotnost (KA5/M)
 • cestu klíčovou aktivitou 5 zaměřenou na přírodovědnou gramotnost (KA5/P)
 • cestu klíčovou aktivitou 6 zaměřenou na interní mentoring a lektorské dovednosti (KA6)
 • cesta pro vedoucí pracovníky ZŠ

Každá varianta cesty projektem (= klíčová aktivita), viz příloha Popis klíčových aktivit, obsahuje jednotlivé vzdělávací aktivity, které budou v rozděleny do 4 let realizace projektu (cca 50 h/osobu ročně).

Logolink MŠMT

ČAMV je připravena být odborným garantem Vašich projektů.

Zakládající členové asociace mají bohaté zkušenosti s projektovou činností (např. Mentoringem ke kvalitě CZ.1.07/1.3.48/02.0042, Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školyCZ.1.07/1.3.44/01.0091).

Kontaktujte nás, rádi vám o projektech řekneme více.

Kontaktní osoba:

Mgr. Saša Dobrovolná

sasa.dobrovolna@camv.cz

+420 603 727 081