Pro mentory

Pro mentory

ČAMV podporuje  aktivity kolegiální podpory ve školách a usiluje o zvýšení povědomí o mentoringu a prestiže mezi pedagogickou i širší veřejností. Asociace poskytuje mentorům a mentorkám bezpečné zázemí pro další rozvoj a vzdělávání, a tím usiluje o trvalé zvyšování profesionality v této oblasti.

Pro své členy asociace připravuje odborné konference, semináře a školení, systém certifikace mentorů a mentorek.  Sdílí výsledky své publikační a výzkumné činnosti a nabízí možnost podílet se jako člen/ka na rozvoji mentoringu jako oboru.

Chci se stát členem