Předmětem hlavní činnosti Asociace je:

  1. vzdělávání a osvěta v oblasti mentoringu,
  2. organizace odborných školení, seminářů a konferencí zaměřených na téma mentoringu ve vzdělávání,
  3. podpora a realizace projektových aktivit spojených se vzděláváním v mentoringu a jeho zaváděním,
  4. metodická a odborná činnost v oblasti mentoringu.

Vedlejší činnost Asociace je:

  1. poradenství, konzultace a ostatní vzdělávací činnost,
  2. rozvoj škol,
  3. spolupráce na projektových aktivitách jiných organizací.