Cílem Asociace je usilovat o teoretický i praktický rozvoj mentoringu jako oboru, o zvyšování kvality práce mentorů a o jejich profesionální rozvoj, a to z toho důvodu, že Asociace považuje mentoring za užitečný nástroj pro zvyšování kvality vzdělávání.

Posláním Asociace je sdružovat členy, kteří se mentoringem zabývají profesionálně, nebo se o mentoring v oblasti vzdělávání zajímají, a zprostředkovávat výměnu informací a vytvářet komunikační sítě mezi jednotlivci a organizacemi zabývajícími se mentoringem.

Asociace dbá o informovanost svých členů o dění v Asociaci, rozšiřuje informace o současných trendech v oboru a usiluje o osvětu a informovanost širší veřejnosti.

Asociace usiluje o to být silným partnerem státních i nestátních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání.

Asociace usiluje zejména o zajištění kvality vzdělávání mentorů, vytvoření standardů mentorské profese a jejího výkonu, vytváření vhodných podmínek pro práci mentorů.