Česká asociace mentoringu ve vzdělávání vzniklá jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Česká asociace mentoringu ve vzdělávání z.s., užívaná zkratka ČAMV, z.s. je nevládní, nepolitickou a neziskovou organizací sdružující fyzické a právnické osoby.

 

Sídlo Asociace je Šamanova 8, 700 30 Ostrava Zábřeh.