Česká asociace mentoringu ve vzdělávání byla založena v roce 2013 jako nevládní, nepolitická organizace. Cílem asociace je usilovat o rozvoj mentoringu jako oboru, a to v rovině teoretické i praktické.

Asociace považuje mentoring za užitečný nástroj pro zvyšování kvality ve vzdělávání a prostředek profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich pedagogických kompetencí. Asociace sdružuje osoby a organizace, které mají za cíl podporovat kvalitu pedagogické práce, zejména prostřednictvím vzdělávacích, informačních a výzkumných aktivit pro odbornou i laickou veřejnost. Asociace je také významným partnerem státních i nestátních organizací působících v oblasti vzdělávání.