IČO: 02171431

Šamanova 8
700 30 Ostrava – Zábřeh

Mgr. Jana Kneřová

koordinátorka České asociace mentoringu ve vzdělávání

jana.knerova@camv.cz

tel.: +420 777 216 377

Mgr. Václav Šneberger

prezident České asociace mentoringu ve vzdělávání

vaclav.sneberger@camv.cz

Mgr. Saša Dobrovolná

viceprezidentka České asociace mentoringu ve vzdělávání

kontaktní osoba pro informace o spolupráci v oblasti projektů, o kurzech a výcvicích v mentoringu

sasa.dobrovolna@camv.cz

tel.:+420 603 727 081

Ing. Michal Uhlař

výkonný ředitel České asociace mentoringu ve vzdělávání

kontaktní osoba pro zájemce o členství z řad právnických osob

michal.uhlar@camv.cz

tel.: +420 737 129 976

Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

stálý a zakládající člen České asociace mentoringu ve vzdělávání

martin.malcik@camv.cz