Jana Suchá

Mgr. Jana Suchá je členkou České asociace mentoringu ve vzdělávání.

Absolvované výcviky a kurzy:

  • „Učitel – Mentor“, reg. číslo CZ.1.0711.3.00/48.0058, realizátorem projektu je Vysočina Education.
  • Rozvoj mentorských dovedností, akreditován MŠMT ČR pod č. j. 17757/2014-1-551, v rozsahu 65 hodin.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu, akreditován MŠMT ČR pod č. j. 61882012-25-111, v rozsahu 32 hodin.
  • Koučovací přístup ve vedení lidí pro vedoucí pracovníky málotřídních škol, akreditován v rámci projektu Moderní venkovské málotřídní školy s rg. č. CZ.1.07/1.3.50/02.0008, v rozsahu 24 hodin a 16 hodin individuální koučing.
  • Ředitel koučem – koučovací styl vedení školy, akreditován MŠMT pod č. j. MSMT-8031/2015-1-291, v rozsahu 64 hodin.
  • Respektovat a být respektován, akreditován MŠMT pod č. j. MSMT ČR 27622/2012-25-201-558, v rozsahu 36 hodin
  • Kurz vzdělávání lektorů pro DVPP, akreditován MŠMT pod č. j. MŠMT-647/2015-2-46, v rozsahu 84 hodin.

Působnost mentorky:

celá ČR

Email: sucha.jana@post.cz

Jana Suchá


Osvědčení Mgr. Jana Suchá

Osvědčení Mgr. Jana Suchá

Osvědčení Mgr. Jana Suchá

Osvědčení Mgr. Jana Suchá