III. oblast: Jak dostat mentoring do škol

Mentoring neslouží sám sobě – slouží kvalitě výuky a žákům.

  • Role vedení škol. Vedení škol jako lídři pedagogického rozvoje a inovací. Bez podpory vedení škol není možné úspěšně mentoring ve školách rozvíjet.

Jak vidí mentoring a jeho podporu vedení škol? Jaké mají pochybnosti?

  • Dobré vzdělávání mentorů. Bude-li třeba více mentorů ve školách, pak bude třeba i posílit kvantitu a kvalitu vzdělávání mentorů.

Existuje sdílená představa o dobrém vzdělávání mentorů? Je třeba posuzovat kvalitu vzdělávání mentorů? Jak? Kdo by měl mentory vzdělávat? Jak škola pozná dobrého mentora?

  • Dobrá zkušenost a důkazy. Mohlo by být užitečné zprostředkovat školám zážitek kvalitního mentoringu. Pro podporu mentoringu je také třeba mít silné argumenty, uvádět příklady zahraniční praxe a dokumentovat dobré zkušenosti z českých škol (chybí praktický výzkum).

Jak lze ověřit efektivitu mentora? Máte dobrou zkušenost s mentoringem? Příklad dobré praxe? Podělte se na webových stránkách ČAMV. Doporučte dobrého mentora.

  • Rozšiřování povědomí o mentoringu (nejen) u odborné veřejnosti. Je třeba podporovat komunikační „kanály“ s veřejností, oslovovat různé partnery, zřizovatele (aby v tomto  školy podpořili), rodiče a jejich sdružení.

Podporovat tezi: Mentoring je normální, je běžnou součástí školního života.

  • Role vysokých škol. Je třeba integrovat mentoring do pregraduální přípravy učitelů.

Současné limity

Nevíme přesně, jak mentoring ve školách funguje, jaké podoby v různých školách má (riziko rozšiřování „amatérismu“ a šíření špatné zkušenosti s mentoringem).

Nevyjasněnost terminologie, resp. nejednotně užívaná terminologie. Existuje mnoho nových cizích pojmů pronikajících do škol z různých úrovní (riziko „odporu“ k veškeré nové terminologii i chaosu, pokud jde o používání těchto pojmů).

Mylná představa některých učitelů, že mentoring je jen o „nápravě chyb“ – tedy pro nezkušené či chybující učitele.

Dosud je velmi nejasná role a „zakázka“ státu.  Počítá školská politika s mentory? V jaké podobě? Jaká je představa školských politiků o mentorech ve školství?