II. oblast: Kvalitní mentoring – kvalitní mentor

  • Dobrý mentor. Výborný učitel ještě nemusí být dobrým mentorem. Každý zkušený učitel nemusí být nutně mentorem. Může být mentorem každý „zkušený“ učitel? Specifické mentorské znalosti a dovednosti může učitel získat – v dnešní době nabízí vzdělávání celá řada agentur. Vzdělávací obsahy nelze sjednocovat (normovat), pouze porovnávat obsahy a kvalitu. Shoda v diskusi: Mentor by měl získat vzdělání akreditované v systému DVPP.

Jaké vzdělání má mít mentor? Jaké je kvalitní vzdělávání mentorů? Jak má být mentor zaveden do kariérního řádu? Jakou má mít mentor praxi?

  • Mentor obecný a mentor specialista. Mentor vykonává celou řadu činností a zaměřuje se na různá témata spojená s prací učitele (dle požadavku učitele a kompetencí mentora). Mentoring/mentor může být externí i interní – každá z těchto rolí má svá specifika, ale nemusí vyžadovat specificky zaměřené vzdělávání. Diskutované téma ve skupinách: Má práce mentora má „nadoborový“ charakter? Má být připravován „jen“ v „obecně využitelných“ znalostech a dovednostech, resp. mentorských postupech?

Má mít mentor specifické vzdělání (např. mentor – zeměpisář, mentor – češtinář), aby mohl poskytovat pomoc v oborových didaktikách? Nebo stačí obecně zaměřená „mentorská“ příprava a obecná oborová a didaktická znalost? Jsou oborová specifika úskalím?

 

  • Podpora mentorů. K dalšímu rozvoji mentorských dovedností a profesionality může přispět dobrovolné členství v odborných a profesních asociacích, sdílení s ostatními mentory (peer, supervize), ale i standardy kvality mentorské práce, kterými se může řídit.

Kdo má mentory podporovat v jejich dalším rozvoji? Mají být vypracovány standardy práce mentora?