Členské příspěvky jsou významnou podporou rozvoje profesionální organizace. Každý člen získá v průběhu roku benefity v minimálně dvojnásobné výši členských příspěvků. Děkujeme za podporu profesionálního mentoringu.

Benefity pro členy

  • bezplatná účast na supervizních setkáních ČAMV
  • přístup do on-line knihovny ČAMV
  • zveřejnění osobního profilu na stránkách ČAMV
  • zvýhodněná účast na konferencích a seminářích ČAMV

Členské poplatky

Budou vybírány od ledna 2020. Datum splatnosti je 30. 6. 2020.

Číslo účtu ČAMV, na které můžete posílat členské poplatky, je  7878186001/5500. 

Řádný člen asociace (fyzická osoba).

Poplatek pro rok 2020 stanoven na 500,- Kč za rok.

Vyplnit přihlášku pro členy